Giới Thiệu Sản Phẩm Lưu Trữ Điện UPS Up Selec

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Tin Học Minh Bảo

1. Nhập Khẩu, Phân phối cáp mạng Superlink tại Việt Nam

2. Đại lý ủy Quyền Phân phối Bộ lưu điện Upselect

3. Đại Lý Ủy Quyền Phân phối Bộ lưu điện Prolink 

4. Chuyên Nhập Khẩu và Phân phối các thiệt bị công nghệ hiện đại

5. Đối tác kinh doanh của các hãng công nghệ thông tin